עמוד תמיכה המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
logo


עמוד תמיכה המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

תוכנות התחברות לשליטה מרחוק

תחנת מידע ידיעון

תוכנות התקנה לסטודנטים

Office 365

למידה מקוונת

תוכנות שונות

SPSS

קישורים חיוניים